Perşembe
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
9°C | 24°C
Cuma
Parçalı Bulutlu
9°C | 25°C
Cumartesi
Parçalı Bulutlu
9°C | 24°C

2 ADET İMARLI HİZMET VE DESTEK ALANI PARSELLERİNİN SATIŞI - DÜZELTME

Mülkiyeti Kars Organize Sanayi Bölgesi adına kayıtlı olan Paşaçayır Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, Ada No:1411, Parsel No:173 ( 3.297,83 M2) Ada No:1411, Parsel No:174, (3.430,51 M2) Hizmet ve Destek Alanımızda yer alan 2 adet arsanın satışı ihalesi,4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Kars OSB Yönetim Kurulu Başkanlığımızca Yapılacaktır.

2 ADET İMARLI  HİZMET VE DESTEK ALANI PARSELLERİNİN SATIŞI - DÜZELTME Duyurular

KARS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE YER ALAN
(DÜZETME)

2 ADET İMARLI  HİZMET VE DESTEK ALANI PARSELLERİNİN SATIŞI

Kars Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından;

1-Mülkiyeti Kars Organize Sanayi Bölgesi  adına kayıtlı olan Paşaçayır Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, Ada No:1411, Parsel No:173 ( 3.297,83 M2) Ada No:1411, Parsel No:174,  (3.430,51 M2) Hizmet ve Destek Alanımızda yer alan 2 adet arsanın satışı ihalesi,4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu  gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Kars OSB Yönetim Kurulu Başkanlığımızca Yapılacaktır.

2-İhale Geçici teminatı 13.500,00 (On Üç Bin Beş Yüz TL) dir. Geçici teminat nakit olarak Kars Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüze ait  VAKIFLAR BANKASI KARS ŞUBESİ nezdinde bulunan 00158007305707394  No’lu hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır.

3-İhale ,Kars Organize Sanayi Bölgesi  Yönetim Kurulu Başkanlığınca , Kars Valiliği Makam 2’de yer alan toplantı salonunda 18/06/2019 Salı Günü saat 14:30’da Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. Muhammen Bedel Tespiti aşağıda belirtilmiştir. 

4-Satış ihalesi yapılacak olan söz konusu arsalara ait şartname, mesai saatleri içerisinde 14/06/2019 Tarih ve Saat 14:30’a kadar Kars Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde görülebilir.

5-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

6-İhale Usulü: İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler

Gerçek Kişiler için:

a) Onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği,

b) İkametgah Belgesi,

c) Onaylı İmza Sirküleri,

d )Vergi Mükellefi ise;

d1) Bağlı olduğu vergi dairesi,

d2) Vergi Kayıt Numarası,

e) Vergi borcu olmadığını gösterir belge,

f) Vekaleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekaletnameleri,

g) Geçici teminata ilişkin banka dekontu,

h) İmzalanmış şartname metni,Copyrigt © 2016 Kars OSB - Kars Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ®    l    T. +90 (474) 212 28 68   l    F. +90 (474) 223 09 35   l    M. kars_osb@hotmail.com