|


|


|

2021 YILI BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI

Serhat Kalkınma Ajansı, Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması Programı kapsamında proje başvurularının sunulması için 17 Haziran 2021 tarihi itibari ile 2021 yılı teklif çağrısını başlatmış bulunmaktadır. Söz konusu program hakkındadetaylı bilgi ve başvuru rehberleri Ajans (www.serka.gov.tr) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (www.sanayi.gov.tr) internet sitelerinden temin edilebilir.

2021 YILI BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI Duyurular

2021 YILI BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI (TRA2/21/REKAP)                              

Serhat Kalkınma Ajansı, Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması Programı kapsamında proje başvurularının sunulması için 17 Haziran 2021 tarihi itibari ile 2021 yılı teklif çağrısını başlatmış bulunmaktadır. Söz konusu program hakkındadetaylı bilgi ve başvuru rehberleri Ajans (www.serka.gov.tr) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (www.sanayi.gov.tr) internet sitelerinden temin edilebilir.

2021 yılı içerisinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) ile Kooperatif ve Birliklere yönelikolarak 12 Milyon TL bütçeli Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Artırılması Programı uygulanacaktır. Programın amacı; Bölge ekonomisi için önem arz eden sektörlerde, verimliliğin, yenilikçi uygulamaların,kapasitenin, katma değerin, ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet edebilirliğin ve istihdamın artırılmasıdır. Program çerçevesinde başarılı bulunan projelere, azami 600.000 TL’yi ve toplam proje bütçesini n % 50’sini geçmeyecek şekilde mali destek sağlanacaktır.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ...