|


|


|

3 ADET İMARLI TİCARET MERKEZİ PARSELLERİ SATIŞ İHALE İLANI

Kars Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından; 1-Mülkiyeti Kars Organize Sanayi Bölgesi adına kayıtlı olan Paşaçayır Mahallesi Erzurum Asfaltı yolu üzeri Organize Sanayi Bölgesinde bulunan,

3 ADET İMARLI  TİCARET MERKEZİ PARSELLERİ SATIŞ İHALE İLANI Haberler

KARS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE YER ALAN 

3 ADET İMARLI  TİCARET MERKEZİ PARSELLERİ SATIŞ İHALE İLANI

Kars Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından;

1-Mülkiyeti Kars Organize Sanayi Bölgesi adına kayıtlı olan Paşaçayır  Mahallesi Erzurum Asfaltı yolu üzeri Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, 

Ada No:251, Parsel No: 6 ( 5.524,89 M2) 

Ada No:251, Parsel No:7,  (5.524,90 M2)

Ada No:251, Parsel No:10,  (5.524,89 M2)  

Ticaret Merkezi Alanımızda yer alan 3 adet imarlı ticaret merkezi arsalarının satışı ihalesi,4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu gereğince İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler Kapsamına göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile ihale edilmek suretiyle Kars OSB Yönetim Kurulu Başkanlığımızca Yapılacaktır. 

2- İhale Geçici teminatı 18.000,00 (On sekiz bin ) TL dir. Geçici teminat nakit olarak Kars Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüze ait  VAKIFLAR BANKASI KARS ŞUBESİ nezdinde bulunan 00158007305707394  No’lu hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır.

3- İhale ,Kars Organize Sanayi Bölgesi  Yönetim Kurulu Başkanlığınca , Kars Valiliği Makam 2’de yer alan toplantı salonunda 17/05/2022 Salı Günü saat 14:30’da Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. Muhammen Bedel Tespiti aşağıda belirtilmiştir. 

4- Satış ihalesi yapılacak olan söz konusu arsalara ait şartname, mesai saatleri içerisinde 17/05/2022 Tarih ve Saat 14:30’a kadar Kars Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde görülebilir.

5- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

6- İhale Usulü: İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler


TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ...