|


|


|

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Proje Çağrısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü altına yer alan ve 2001 yılında...

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Proje Çağrısı Duyurular

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü altına yer alan ve 2001 yılında kurulan Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizmasının, AB içerisinde ve dışında afet anında insan, çevre kültürel mirasın korunmasına yönelik ayni yardım, ekipman, personel ve uzman desteği sağladığı belirterek, ülkemizin ve bu mekanizmaya 4 Nisan 2016 tarihinde üye olduğu ifade edilmektedir.

Bu bağlamda üyekil anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile birlikte ülkemizin mekanizmasının sunmuş olduğu hizmetlerden eşit seviye de yararlanmaya başladığı ilgi ve yazı da belirterek, söz konusu hizmetlerin bir yıl öncesinden kabul edilen çalışma programları vasıtasıyla belirlendiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda, 2017 yılı Çalışma Programının orjinal metni ile gayri resmi çevirisinin birer örneği linkte sunulmuştur.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından ilgili Çalışma Programının ayrıntılı bilgisi ekte linkte ayrıntılı olarak görülmektedir.

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Proje Çağrısı bu linki tıklayabilirsiniz...>>>>