|


|


|

İnovatif Kamu Alımlarının Kolaylaştırılması için Bağlantılar Oluşturma Konulu Çağrı

AB COSME PROGRAMI : İnovasyon Alımı Aracılığı: İnovatif Kamu Alımlarının Kolaylaştırılması için Bağlantılar Oluşturma Konulu Çağrı

İnovatif Kamu Alımlarının Kolaylaştırılması için Bağlantılar Oluşturma Konulu Çağrı Haberler

AB COSME PROGRAMI : 

İnovasyon Alımı Aracılığı: İnovatif Kamu Alımlarının Kolaylaştırılması için Bağlantılar Oluşturma Konulu Çağrı

COS-LINKPP-2020-2-05

“Innovation Procurement Broker: Creating Links for the Facilitation of Public Procurement of Innovation”

Amacı ve Kapsamı:

Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatörüdür.

COSME programının bütçesi, ana eylemler olan; • KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması, • Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi, • Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve • Girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.

PROGRAM İÇERİĞİ (PDF)

KURUMSAL İNTERNET SAYFASI