|


|


|

Sanayi İşbirliği Projeleri Nedir?

Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP), kamu idarelerinin, yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferi içeren mal alımı, hizmet alımı veya yapım işlerini ihtiva eden ve ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (u) bendi kapsamında gerçekleştirilen projelerdir.

Sanayi İşbirliği Projeleri Nedir? Haberler

Sanayi İşbirliği Projeleri Nedir ?

Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP), kamu idarelerinin, yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferi içeren mal alımı, hizmet alımı veya yapım işlerini ihtiva eden ve ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (u) bendi kapsamında gerçekleştirilen projelerdir.


SİP uygulamasına tabi olarak gerçekleştirilen ihalelerde;


  • İhale sürecinin yönetimine dair sorumluluk ihaleyi yapan idarede olmakla birlikte, sanayi katılımı ve teknoloji yönetimi ile ilgili hususlarda uygulama birliğinin sağlanması, sanayi ve teknolojinin bütünsel bir yaklaşım ile değerlendirmesi ve bilgi birikimi ve tecrübenin etkin bir şekilde kullanılması amacıyla, sanayi katılımı ve teknoloji yönetimi süreci, merkezi bir yapıda – idareler ile koordineli bir şekilde Bakanlığımız tarafından – yürütülmektedir.


  • İhale dokümanında yer alacak sanayi ve teknoloji katılımı ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından hazırlanmakta, ihaleye teklif veren isteklilerden yerli katkı, teknolojik işbirliği ve ihracat taahhütlerinden oluşan sanayi ve teknoloji katılımı (STK) taahhütleri alınmakta ve sunulan tekliflerin değerlendirilmesinde ve yüklenicinin seçiminde bahse konu taahhütler önemli rol oynamaktadır.


Sanayi ve teknoloji katılımı sürecinde;


  •  Tasarım, üretim, entegrasyon, test, kalifikasyon, sertifikasyon ve nitelikli insan kaynağı açısından yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanımına,


  • Gerçekleştirilecek faaliyetlerin sadece yüklenici ile sınırlı kalmayıp, yan sanayi, KOBİ’ler, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin de katılımını sağlayacak şekilde yayılmasına,


  • Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilen destekler neticesinde yürütülen Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkacak ürünlerin projelerde kullanılmasına,


  • Teknoloji transfer faaliyetlerinin katma değer yaratacak ve yerlileşmede öncelikli alanlara yoğunlaşmasına, imkan verecek sanayileşme modelleri oluşturulmasına ve ayrıca, sanayileşme, yerlileşme ve ticarileşme amacıyla; Ar-Ge, tasarım, üretim, yazılım geliştirme, test ve benzeri çalışmalar/faaliyetler ve akademik çalışmalar için Türkiye’deki şirketler, kurum ve kuruluşlara altyapı, donanım, yazılım, hizmet, bilgi, doküman, eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon, finansal ve benzeri destekler verilmesine imkan sağlanmaktadır.


AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ...