|


|


|

Hakkımızda

        Hakkımızda

KARS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) TARİHİ GELİŞİM

Kars’ta imalat faaliyetleri avcılık-toplayıcılık dönemlerinin aşıldığı ve araç-gereç yapımının farklılaştığı yazılı tarih öncesinde üst paleotik dönemde başlamıştır. Bu dönemde çeşitli malzemelerden araç-gereç yapımına geçilmiştir. Mezolitik dönemden kalma küçük araç gereçler Aras Vadisi’ndeki araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Ayrıca Kağızman yöresinde, Ani ve Azat köylerindeki höyüklerde kalkolitik dönemi belgeleyen bakır eşyalara rastlanmıştır.

Azat höyüğünde gerçekleştirilen bir takım çalışmalar sırasında bulunan bakır iğneler ve dokuma tarağı, o dönemde yörede yaşayan insanların dokumacılık yaptıklarını göstermektedir.

Küçük el sanatları şeklinde gerçekleşen maden işlemeciliği ve dokumacılık, günümüz koşullarına göre oldukça ilkel olsa da, Kars’ta imalat sanayi adına yapılan ilk faaliyetleri sergilemesi açısından önem taşımaktadır.

Kars’ta günümüzdeki anlayışta sanayi tesislerinin ortaya çıkması 19. yüzyılın sonlarında gerçekleşmiştir. 1878’de Kars’ın Rus hakimiyetine girmesiyle, o zamana kadar tahıl tarımı ve hayvancılığa yönelik yapılan üretim farklılaşmış, özellikle sanayi bitkileri ve ticari amaçla üretilen mallara önem verilmeye başlanmıştır. Ayçiçeği ekiminin yaygınlaşmasıyla, yörede bitkisel yağ üretimi gelişmiş ve bu dalda imalat tesisleri açılmıştır. Ayrıca tütün ekimine başlanmasıyla, küçük sigara imalathaneleri de kurulmuştur.

Rus hakimiyeti döneminde tarım da gerçekleşen bu değişim hayvancılığa da yansımış, Malakan İneği adı verilen melez bir inek türü üretilerek süt veriminin artması sağlanmıştır. Bu sayede mandıralar kurulmuş ve hayvancılıkta sağlanan verim artışıyla özellikle deri sanayi ile uğraşan imalathane sayısında da bir artış yaşanmıştır.

Kars ilinde 1961’e kadar herhangi bir sanayileşme faaliyetine rastlanmamaktadır. İlk önemli tesis aynı yıl açılan Değirmen Taşı Fabrikası’dır. Bunu takiben 1968’de Süt Endüstrisi Kurumu’na bağlı olarak Kars Süt Ürünleri ve Gıda Sanayi A.Ş. faaliyete başlamıştır.

Şehre yönelik yatırımların az olması ve diğer bölgelerdeki gelişimin yöreye yansımaması Kars ilinin 1968’de Birinci Derece Kalkınmada Öncelikli Yöre olarak ilan edilmesine sebep olmuştur. Bu nedenle takip eden 10 yıllık dönemde önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Günümüzde faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli sanayi tesislerinin büyük çoğunluğu bu dönemde açılmıştır. İlin en önemli yatırımları arasında yer alan Sarıkamış Ayakkabı Fabrikası ise 1983’de işletmeye açılmış ve 400 kişilik istihdam kapasitesi ile Kars ekonomisine önemli bir katkı sağlamıştır.

Kars ilinde var olan imalat sanayi tesislerinin çoğunluğunu, hayvansal ve tarımsal ürünlerin işlenmesine dayalı işletmeler oluşturmaktadır. Kars Organize Sanayi Bölgesi çevresinde Kars Küçük Sanayi Sitesi yer almaktadır. Mevcut durumda küçük sanayi sitesinde 408 firma faaliyet göstermektedirKARS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YERLEŞİM YERİ


Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kars ili, bölgenin 16 ilinden biridir. Bölgenin toplam alanı 158.972 km2, 2000 yılı toplam nüfusu ise 6.365.928'dir. Kars ili Doğu Anadolu Bölgesi’nin Kuzey-Doğu kesiminde yer alan bir sınır ilidir. İlin sınırlarını batıda Erzurum, güneyde Ağrı ve Iğdır, doğuda Ermenistan, kuzeyde Ardahan ili çevrelemektedir. Deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 1768 m olan il 42º10’ ve 44º49’ doğu meridyenleri, 39º22’ ve 41º37’ kuzey paralelleri arasında yer almaktadır. Yüzölçümü 9442 km² olup ülke alanının %1,2’sini kaplamaktadır. Büyük bir plato özelliği gösteren il topraklarının  %51’i platolarla, % 19’u ovalarla, %30’luk kısmı ise dağlık ve tepelik alanlarla kaplıdır.

İlin merkez ilçe ile birlikte Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim, Susuz olmak üzere toplam 8 ilçesi, 2’si belde olmak üzere 10 belediyesi ve 386 köyü bulunmaktadır.


KARS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÜLKE VE BÖLGESİNDEKİ YERİ

07.11.1975 gün ve 7/10992 sayılı kararname ile Kars ilinde dengeli bir kalkınma aracı olarak Kars Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması kararı alındı. Bunun üzerine il merkezinin Paşaçayırı Mahallesi ile Kümbetli Köyü arasında 1.947.000 m2’lik  bir alan üzerinde 75 parselden oluşan bir fabrika sahası planlanmış ve 1976 yılında vali başkanlığında, İl Özel İdaresi, Kars Belediyesi ve Kars Sanayi ve Ticaret Odası’nın  iştiraki ile oluşturulan Müteşebbis Teşekkül Heyeti’nin sorumluluğunda Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur.

Kars, Anadolu’yu Asya’ya bağlayan önemli bir kavşak noktasıdır. Ulaşım açısından stratejik bir öneme sahip olan il, yüzyıllar boyunca, Akyaka-Doğu kapı üzerinden Kafkasya’ya açılan bir pencere; Aras nehri üzerinden Çin’in ortalarına kadar Asya’yı boydan boya dolaşan tarihi İpek Yolu’nun Anadolu’daki önemli bir son durağı olma özelliğine sahip olmuştur. İlde ulaşım karayolu, demiryolu ve havayolu ile sağlanmaktadır. Sınır komşusu olan Ermenistan’a hem karayolu hem de demiryolu bağlantısı vardır.

Kars’ın komşu illeri olan Erzurum, Iğdır ve Ardahan’a doğrudan, Ağrı’ya hem Iğdır, hem de Horasan üzerinden karayolu ulaşımı bulunmaktadır. Karadeniz illeriyle olan bağlantısı Ardahan ve Göle olmak üzere iki ayrı yönden sağlanmaktadır.

 

Merkez

Uzaklık

 

Merkez

Uzaklık

Ardahan

86

 

Akyaka

64

Iğdır

132

 

Arpaçay

41

Artvin

195

 

Digor

43

Trabzon

414

 

Kağızman

73

Ağrı

151

 

Sarıkamış

54

Erzurum

211

 

Selim

31

Erzincan

403

 

Susuz

28

Sivas

638

 

 

 

Van

353

 

 

 

Bingöl

388

 

 

 

Gaziantep

846

 

 

 

Ankara

1.059

 

 

 

İstanbul

1.411

 

 

 

İzmir

1.632

 

 

 

Kars İlinin Şehirlere ve İlçelere Uzaklık Tablosu


Kars Organize Sanayi Bölgesinde serbest amaçlı şirket kurulmuş ancak serbest bölge kurulması kararı çıkmamıştır. En yakın serbest bölge 434 km uzaklıktaki Trabzon Serbest Bölgesidir. İlimizde Gümrük Müdürlüğü bulunmamaktadır. Bu nedenden dolayı Kars OSB çevre illerdeki gümrük müdürlüklerinden faydalanmakta ve çevre illerdeki sınır kapılarını kullanabilmektedir. Erzurum Gümrük müdürlüğü 200 km, Ardahan Türkgözü Sınır kapısı (Gürcistan) 160 km, Iğdır Dilucu sınır kapısı 200 km uzaklıktadır.

 KARS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) BAĞLI KENT NÜFUS BİLGİSİ

2009 yılında yapılan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi nüfus sayım sonuçlarına göre Kars ilinin toplam nüfusu 306.536,  merkez ilçenin nüfusu ise 111.511’dir. Yüzölçümü 9.442 km2 olan il, bölge alanının %5,94’ünü, ülke alanının ise %1,2’sini kapsamaktadır. İstatiki bölge birimi sınıflaması (İBBS) düzey-2 (TRA2) Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan illerini kapsamaktadır ve 2009 yılı il/ilçe merkezi ve belde/köy toplam nüfusu 1.135.856’dır. Kars İli bölge nüfusunun %27’sini, ülke nüfusunun %004’ünü oluşturmaktadır. Kars ili; ülke geneli il nüfusları toplamında 2009 yılı itibariyle 58.sırada yer almaktadır. 2009 yılında 81 ilden; 67’sinin nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 14 ilin nüfusu azalmıştır. Nüfus artış hızı en düşük olan ilk üç il; Tunceli (binde -40), Ardahan (binde -37) ve Kars’dır (binde -18,1).