|


|


|

Atık Su Projesi

Atık Su Projesi

Kars Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı’nın 27/08/2014 tarih ve 2014/06 sayılı kararıyla, Kars Organize Sanayi Bölgesi Hizmet Binası Yapım İşi için Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuruda bulunulmasına karar verilmiş olup; Bakanlığınızca Hizmet Binası İnşaatının kredilendirilmesi hususu 2015 yılı yatırım programına dahil edilmiştir.

İlgili Hizmet Binası Yapım İşi kapsamında, Hizmet Binası Uygulama Projelerinin ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi için Doğrudan Temin Usulüyle Piyasa Araştırması Bölge Müdürlüğünce yapılmış ve ilgili işin yüklenici firması, Hizmet Binası Uygulama Projelerinin (Mimari Uygulama ve Detay Projeleri-Statik Hesapları, Uygulama ve Detay Projeleri-Makine Tesisatı Hesapları Uygulama ve Detay Projeleri-Elektrik Tesisatı Hesapları Uygulama ve Detay Projeleri-Çevre Düzenleme, Peyzaj Uygulama ve Detay Projeleri-Hizmet Binası Altyapı Uygulama ve Detay Projeleri-3 Boyutlu Görsel Sunu ve Kolaj Çalışmasının Hazırlanması-İhaleye Esas Yaklaşık Maliyet, Keşif, Metraj ve Teknik Şartname Hazırlanması) hazırlanmasına başlamıştır. Proje onaylarının akabinde, Bakanlığınız yatırım programında olan Hizmet Binası Yapım İşi İnşaatına başlanılacaktır.