|


|


|

ARSA TAHSİSİ İHALE İLANI - KARS TDİ BESİ OSB

Kars TDİ Besi OSB’nin kuruluş protokolünde belirlenen sektör grubu olan “Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB’ne uygun faaliyet gösteren "Üretim ve İmalat yapmak şartı ile sanayi faaliyetlerinde kullanılmak üzere 138,33 TL/m2" belirlenen muhammen bedel ile açık artırma usulü ile ihale edilmek suretiyle katılımcılara tahsis edilecektir...

ARSA TAHSİSİ İHALE İLANI - KARS TDİ BESİ OSB Duyurular
İHALE İLANI
KARS TARIMA DAYALI İHTİSAS BESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

1-) Mülkiyeti Kars TDİ Besi OSB'ye ait aşağıda tabloda belirtilen parseller OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri ile Müteşebbis Heyet'in belirlemiş olduğu arsa tahsis ve satış prensiplerine göre ve Kars TDİ Besi OSB’nin kuruluş protokolünde belirlenen sektör grubu olan “Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB’ne uygun faaliyet gösteren "Üretim ve İmalat yapmak şartı ile sanayi faaliyetlerinde kullanılmak üzere 138,33 TL/m2" belirlenen muhammen bedel ile açık artırma usulü ile ihale edilmek suretiyle katılımcılara tahsis edilecektir.
 
2-) İhale 23/06/2022 Perşembe günü saat 14:30'da Kars Valilik Kar Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale için istenilen evrakların olduğu zarf en geç 23/06/2022 Perşembe Günü saat 14:30'a kadar Cumhuriyet Mahallesi Şehit Yusuf Bey Caddesi No: 20 adresinde bulunan Kars Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi yetkili birimine teslim edilecektir.

3-) Parsellerin tahsis işlemi TDİ Besi OSB Yönetim Kurulu huzurunda açık artırma yöntemi ile yapılacaktır. İhaleye yüzölçümü en küçük parselden başlanacaktır. Katılımcılar muhammen bedelden aşağı olmamak üzere tekliflerini sözlü olarak sunacaklardır. Açık artırma sonucunda en yüksek teklifi eden katılımcıya ihale edilmek suretiyle arsa tahsis edilecektir.

4-) Arsa tahsis ihalesine katılabilmek için istenilen belgeler;